ปณ.ออกแสตมป์ฟอยล์ทอง
เทิดพระเกียรติในหลวงร.10

You may also like...