“จุติ” สั่งเยียวยา ดับทุกข์​
ผู้ถูกไฟไหม้บ้านชุมชนภูมิจิตร

You may also like...