Author: ThinSiam DotCom

พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วม “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย”

พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าว “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” ป้องกัน การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก วันนี้ (30 ส.ค. 64) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. ร่วมมือเพจดัง เดินหน้า “โครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ปี 2”

สสส. ร่วมมือเพจดัง เดินหน้าโครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ปี 2 เหตุครอบครัวเครียดหนักช่วงลูกเรียนออนไลน์ ชวนผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่อาสา ขยายห้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แนะวิธีเลี้ยงลูกเชิงบวก สร้างบรรยา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทีเซลส์-มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์ “การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”

ทีเซลส์ ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ภายใต้ โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-RDT 100,000 ชุดให้สธ.

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสว. เห็นชอบหลักการบริหารจัดการงบวิจัย Fundamental Fund ปี ’66

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว.เปิดเวที Brainpower Symposium เผยทิศทางพัฒนากำลังคนเพื่อโลกยุคใหม่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)จัดงานสัมมนาออนไลน์ Brainpower Symposium ในหัวข้อ “New Era, New Brainpower, New Skills: ทัศนะการพัฒนากำลังคนเพื่อโลกยุคใหม่” โดยเชิญผ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ. เผยอัตราครองเตียงผู้ติดเชื้อสีเหลือง-เขียว ในกทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลดลง

กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้มลดลง อัตราครองเตียงผู้ติดเชื้อสีเหลืองและเขียวพื้นที่กทม.และปริมณฑลเริ่มผ่อนคลาย ด้านโรงพยาบาลบุษราคัมผู้ติดเชื้อลดลงกว่าร้อยละ 54 เดินหน้าเร่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. รวมพลังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บูรณาการภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที

พม. รวมพลังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บูรณาการกับภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที วันนี้ (29 ส.ค. 64) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 1 – 35 ug/m3 แนะสวมอุปกรณ์ป้องกัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 – 26 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคม FYAA สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ เปิดโอกาสเด็ก-เยาวชนปั้น “นักข่าวเยาวชน” วิทยุ-โทรทัศน์ รุ่น 1

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สมาคม FYAA สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ร่วมกันเปิดโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนปั้นเป็น “นักข่าวเยาวชน” วิทยุและโทร ทัศน์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]