Category: ธุรกิจ-ไอที

เวที Global Economics Awards 2565 ยกย่ององค์กรธุรกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตระดับภูมิภาค

กุมภาพันธ์ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) : เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นตัว ในขณะที่การเติบโตของ GDP ได้ฟื้นตัวจากการติดลบในปี พ.ศ. 2563 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“Haier” ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก เสริมศักยภาพ พนักงาน-พนักงานขาย

Haier ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก จัดโปรแกรมเสริมศักยภาพ พนักงานและพนักงานขาย ภายใต้กิจกรรม Haier Air Conditioning Training กรุงเทพฯ ประเทศไทย: บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ปร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กิโยตินกฎหมายแอลกอฮอล์ล้าสมัย ติดเครื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย

ก่อนวิกฤติโควิด-19 การท่องเที่ยวไทยทำรายได้ให้ประเทศมหาศาล หล่อเลี้ยงชีวิตมากมายที่อยู่ในสายพานธุรกิจการท่องเที่ยว ภาพรวมรายได้การท่องเที่ยวของไทยในปี 2562 นั้นมีมูลค่าถึง 3.011 ล้านล้านบาท หลังวิกฤติ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุน มก. คิดค้นแผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่นจากยางพารา-เส้นใยปาล์ม รองรับสังคมผู้สูงวัย

วช. หนุน มก. คิดค้นแผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่นจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม รองรับสังคมผู้สูงวัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนแก่ รองศาสตราจารย์ ดร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วม มก.จัดเวิร์คช็อป ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์สำหรับบ้านพักอาศัย

วช. ร่วมมือ มก. จัดเวิร์คช็อป การสร้างและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์สำหรับบ้านพักอาศัย สนุกผ่อนคลาย เอาใจวัยช่างประดิษฐ์ ในงาน Thailand Inventors’ Day 2023 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วม มทร.ธัญบุรี จัด Workshop ทำ “ไข่เค็มกากกาแฟ”

วช. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัด Workshop เรียนรู้การทำ “ไข่เค็มกากกาแฟ” นวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ไข่แดงสีสดใส อร่อยพอดี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ บางจาก บ่มเพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาด้วยวิจัย-นวัตกรรม ชู “นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Social Innovation to Sustainable Development”

วช. จับมือ บางจาก บ่มเพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชู “นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Social Innovation to Sustainable Development” สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน ในงานวันนักประดิษฐ์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ชู นวัตกรรมเส้นโปรตีนไข่ขาว พร้อมรับประทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน

วช. ชู นวัตกรรมเส้นโปรตีนไข่ขาว พร้อมรับประทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2566 ในงานวันนักประดิษฐ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

Airbnb เผย ไทยรั้งเบอร์ 1 จุดหมายนักท่องเที่ยวจีน

Airbnb เผย ไทยรั้งเบอร์ 1 จุดหมายนักท่องเที่ยวจีน กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ติดอันดับนักท่องเที่ยวจีนค้นหามากที่สุดบน Airbnb  หลังจากประเทศจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 รวมถึงการเปิดพรมแดน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เนคเทค สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงานวันรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 4

เนคเทค สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงานวันรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 4 หวังชู “KidBright” เป็นแพลตฟอร์มการศึกษา เตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]