Category: ราชการ

นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดต้นพยอม จ.สงขลา

นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดต้นพยอม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา สมเด็จพระมหาวชิร มังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ในประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ขยายเวลาส่งผลงานหนังสั้นร่วมประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ”

📣📣 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลาเพิ่มในการเปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กร/หน่วยงาน ส่งผลงานหนังสั้น 🎬🎥🎞 เข้าร่วมประกวดสื่อเสร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน.ร่วมศูนย์ปฏิบัติธรรม นำวิปัสสนา สร้างสติ เสริมสมาธิ นำสู่ความสงบสุข ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

ศน. เสริมความแข้มแข็งทางจิตใจ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม นำวิปัสสนา สร้างสติ เสริมสมาธิ นำสู่ความสงบสุข ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.)&n …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน. ชู 1 จังหวัด 1 ศพอ. โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน

ศน. ชู 1 จังหวัด 1 ศพอ. โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. หนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมการศาสนาที่ดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและศึกษาเรียนรู้ง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. เสริมพลังเครือข่ายยกระดับการดูแลกลุ่มเปราะบาง

กระทรวง พม. เสริมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายกันตพงศ์ รัง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี

พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง พร้อมจัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น ของ SDG 5 ขณะเจ้าของบทประ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว! กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท* นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมกา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน.สืบสานโบราณราชประเพณี สร้างการรับรู้งานพิธีกฐินพระราชทาน

ศน.สืบสานโบราณราชประเพณี สร้างการรับรู้งานพิธีกฐินพระราชทาน

ศน.สืบสานโบราณราชประเพณี สร้างการรับรู้งานพิธีกฐินพระราชทาน รักษามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน. รวมพลังจิตอาสาหิ้วตะกร้าอิ่มบุญ อุดหนุนชมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศน. รวมพลังจิตอาสาหิ้วตะกร้าอิ่มบุญ อุดหนุนชมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ทส.” กดปุ่มเปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ เปิดเวทีระดมพลัง 5 หน่วยงาน ร่วมประชุมการป่าไม้ ครั้งที่​ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]