Category: ราชการ

วช. ติดดาว 12 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ -​นวัตกรรม เยาวชนสายอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566”

วช. ติดดาว 12 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้เยาวชนสายอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ. คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

วธ. คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

​วธ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เจริญจิตตภาวนา ร่วมอุดหนุนสินค้าวัฒนธรรมของชุมชน วันที่ 29 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.จังหวัดลำปาง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565โดยสมาคมคนพิการทุกประเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ.เดินหน้าชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะ 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม

วธ.เดินหน้าชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง 71 แห่ง26 มกราคม 2566 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ.ชงครม.รับรองตั้งวัดคาทอลิก อีก 39 วัด

วธ.ชงครม.รับรองตั้งวัดคาทอลิก อีก 39 วัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สปส.พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 เร่งขับเคลื่อนนโยบายปี66 พัฒนางานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด

สปส.พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 เร่งขับเคลื่อนนโยบายปี 66 พัฒนางานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด ในงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่น ปี 2565 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

2 ทศวรรษกรมการศาสนาเดินหน้าพลิกโฉมเพิ่มภารกิจใหม่ 2 กลุ่ม

2 ทศวรรษกรมการศาสนาเดินหน้าพลิกโฉมเพิ่มภารกิจใหม่ 2 กลุ่มภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม- สถาบันศาสนศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้งานด้านศาสนา – ต่อยอดภารกิจมุ่งสร้างคนดี-มีคุณธรรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วธ. จัดฝึกหัดเยาวชนสวดโอ้เอ้วิหารราย สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วธ. จัดฝึกหัดเยาวชนสวดโอ้เอ้วิหารราย สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นายกฯเยี่ยมบูธ NT พร้อมชมการแข่งขัน “Robot battle 2023” งานวันเด็กแห่งชาติ 2566

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมบูธ NT พร้อมชมการแข่งขัน Robot battle 2023 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม บูธกิจกรรม การแข่งขัน Robot Battle 2023 ในงานวันเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]