Category: เศรษฐกิจ-การเงิน

‘Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools’ กิจกรรมให้ความรู้การเงินการลงทุน เด็กไทย

Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools กิจกรรมสร้างเสริมความรู้การเงินการลงทุน ทักษะที่เด็กไทยต้องมี พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Online INVESTO …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสว. จัด “SME Privilege Market” ณ ศูนย์ราชการฯ วันนี้ 1 ก.ย. 66

สสว. จัดงาน “SME Privilege Market” ชวน ชม ชิม ช้อป สินค้ามากกว่า 100 บูธ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อ SME หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

TCMA เร่งขับเคลื่อนก๊าซเรือนกระจก ร่วมภาครัฐ-เอกชน- 21 หน่วยงาน

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าความร่วมมือภาครัฐและเอกชน จับมือจังหวัดสระบุรี พร้อม 21 หน่วยงาน ด้วยการสนับสนุนจาก 7 กระทรวง ประกาศเจตนารมณ์ “PPP-Saraburi S …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

CEA เชิดชูนักสร้างสรรค์ตัวอย่าง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย งาน Creative Excellence Awards 2023 (CE Awards)

CEA เชิดชูนักสร้างสรรค์ตัวอย่าง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ครั้งแรกกับงานประกาศรางวัล Creative Excellence Awards 2023 (CE Awards) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศทางควา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสินจัดโปรเด่น ล่องใต้ร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ฯ

ออมสินจัดโปรเด่น ล่องใต้ร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ฯ ชูเงินฝาก 111 วัน ดอกเบี้ยขั้นบันได เฉลี่ย 2.56% ต่อปี ไม่เสียภาษี พร้อมขบวนสินเชื่อรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมคับคั่ง ธนาคารออมสิน เข้าร่วมงา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ผอ.ออมสิน’ รางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ผอ.ออมสิน คว้ารางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“อควาเจด” นวัตกรรมสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวต้านโรคไวรัส สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ไบโอเทค-สวทช. ปฏิวัติวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนด้วย “อควาเจด” นวัตกรรมสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวต้านโรคไวรัสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ออกสินเชื่อ “GSB EV Supply Chain”

ออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ออกสินเชื่อ “GSB EV Supply Chain” ดอกเบี้ยต่ำ 3.745% ต่อปี หนุนผู้ประกอบการยานยนต์ EV และ Supply Chain เข้าถึงแหล่งทุน ผลักดันภาคธุรกิจร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ  นายว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“Love in Museum” พัทยา เปิดตัวยิ่งใหญ่ ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

Love in Museum พัทยา เปิดตัวยิ่งใหญ่ ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยา ผ่านงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ก้าวสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทย Love in Museum พัทยา พิพิธภัณฑ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสิน ร่วมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ-เครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ออมสิน แสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง ตั้งเป้าอนุรักษ์ป่าคู่ขนานกับงานพัฒนาชุมชน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแสดงเจตนาร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]