“ออมสิน” จัด GSB Smart SMEs Smart START UP 2019 ไบเทค โชว์ “สร้าง”นักธุรกิจรุ่นใหม่

ออมสินจัดงาน GSB Smart SMEs Smart START UP 2019 ภายใต้แนวคิด GSB Journey to Success บอกเล่าเรื่องราวเส้นทางความสำเร็จในการส่งเสริม“สร้าง”นักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นจุดศูนย์กลางผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจต่างๆ มุ่งสู่การเป็น Innovation Hub ของประเทศไทย พบกิจกรรมน่าสนใจและสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2562 ภายในงาน Money Expo ไบเทค บางนา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวด GSB Smart SMEs Smart START UP 2019 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-19.00 น.

You may also like...