28 มี.ค.63 ไทยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 100ราย

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 รายของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563
สถานการณ์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.10 น.
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 109ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,245 ราย

#ไวรัสโคโรนา19

#วช. #NRCT

#COVID-19

You may also like...