สวพส. โชว์วิจัย “โลกร้อน…กับเกษตรบนดอย” ปรับตัว-แก้ไขอย่างไร กับสภาพอากาศแปรปรวน

You may also like...