ไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 แล้ว​286,008 ตัวอย่าง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เผย การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍ไทยดำเนินการไปแล้ว​ 286,008 ตัวอย่าง

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 286,008 ตัวอย่าง คิดเป็น 4,294 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

▶️ในระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 46,468 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ​ที่มีอยู่160​ แห่ง

You may also like...