เสาร์ 30 พ.ค.63​ ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้น 1 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,077 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ
-มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 1 ราย

เสียชีวิตรวม 57 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,961 ราย (96.23%) (เพิ่มขึ้น 16 ราย)

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านปาดังเบซาร์ เข้ารับการรักษาที่จังหวัดนราธิวาส (State quarantine)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,535 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (227), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (112), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ รวม 140 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

🇵🇭 ฟิลิปปินส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ และปรับวิธีการตรวจและการรายงานผลการตรวจ ทำให้มีการรวมกันระหว่างยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และผู้ติดเชื้อที่เพิ่งถูกบันทึกยอดเนื่องจากผลการตรวจเพิ่งออกมาเนื่องจากการรายงานล่าช้า

โดยในวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ใช้ระบบดังกล่าว ซึ่งมียอดรายงานย้อนหลังเมื่อวานนี้ที่ 1,046 ราย แบ่งเป็นยอดรายใหม่ 46 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า

และยอดในวันนี้อีก 590 รายแบ่งเป็นรายใหม่ 252 ราย และที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า​ ทำให้รวมกันแล้วในช่วง 3 วัน มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000 ราย

🇲🇲 พม่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 คน เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์ +590 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 17,224 ราย) (เมื่อวานเพิ่มขึ้น1,046 ราย)
-อินโดนีเซีย +557 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 25,773 ราย)
-สิงคโปร์ +506 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 34,366 ราย)
-มาเลเซีย +30 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,762 ราย)
-พม่า +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 224 ราย)
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,077 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 328 ราย)
-กัมพูชา +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 125 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...