ผู้นำจีนเรียกร้อง “ทรัมป์”
อดกลั้นปัญหาเกาหลีหนือ

You may also like...