ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19​รายใหม่จากในประเทศติดต่อวันที่ 7

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563​ ไทยเริ่มมาตรการ การผ่อนปรนระยะที่ 3🇹🇭🇹🇭

ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,082 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ (ติดต่อกันเป็นวันที่ 7)
-มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 1 ราย

เสียชีวิตรวม 57 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,965 ราย (96.2%) (เพิ่มขึ้น 2 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (ประเทศรัสเซีย) อยู่ใน State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี

🌐ทั้งนี้ วช. ได้ปรับรูปแบบการรายงาน โดยจะรายงานรวมทั้งในส่วนประเทศไทย อาเซียน และต่างประะทศ ในรอบรายงานเดียวกัน และยกเลิกการรายงานในรอบเย็น🌐

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...