ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ทะลุ 5,000 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,485 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 159,792 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,205 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,953 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 57 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,270 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 42,563 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,031 ราย(วันนี้มีรายงาน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 108,345 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,101 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,416 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)3,475 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,356) ปริมณฑล (757) จังหวัดอื่น ๆ (1,362)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 57 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) และสระแก้ว​ (55) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 55 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 171 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 153 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,750 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,544 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 153,485 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 91.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 82 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,571 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 48 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 565,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 6,999 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 29,404 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 209 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,911 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 482 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 251 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...