ไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตรวม 46 ราย เพิ่ม 3 ราย

You may also like...