อพวช. จ้างงาน-พัฒนาทักษะ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 จำนวน 100 อัตรา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะ ช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ใน “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” จำนวน 100 อัตรา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2563 นี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsm.or.th/nsm/work-with-us/recruitment/employee.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบุคลากร อพวช. โทร 02 577 9999 ต่อ 1845 , 1887

You may also like...