ทำอย่างไร ถ้าที่บ้านมีบุคคล เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ?

ทำอย่างไร ถ้าที่บ้านมีบุคคล เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ?

https://fb.watch/6rUU-77xsV/

You may also like...