ผู้การคัมภีร์ ส่งชุดเฉพาะกิจ Golden Time แจกหน้ากากอนามัย-จตุคาม-อาหารผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่รัฐ สื่อมวลชนทั่วกรุงเทพ

You may also like...