พณ.จัดครบค้าออนไลน์
‘e – Commerce Day 2015’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า…รับลูกนโยบายรัฐบาล เร่งผลักดันผู้ประกอบธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอล สร้างทัพหน้าพาเศรษฐกิจไทยเติบโตในโลกธุรกิจออนไลน์ พร้อมสร้างเครื่องหมายการันตี “DBD Verified” เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้นักช้อปจับจ่ายออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ  เชื่อ!! สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว

DSC_0198

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน e – Commerce Day 2015 ว่า งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสธุรกิจด้วยดิจิตอลคอมเมิร์ซ” (Empowering your business with digital commerce) ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจและสร้างศักยภาพธุรกิจ e-Commerce ไทยอย่างครบวงจร พร้อมเปิดตัวเครื่องหมาย ‘DBD Verified’ ยืนยันความมีตัวตนของธุรกิจออนไลน์และยกระดับความน่าเชื่อถือแก่เว็บไซต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

DSC_2946

         

การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมการเสริมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ e-Commerce  อาทิ การเสวนา/สัมมนา ให้ความรู้ มุมมองและทิศทาง e-Commerce ไทยปี 2559 ความท้าทายของการค้าข้ามพรมแดนผ่านอีคอมเมิร์ซการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ง่ายแค่คลิก เพิ่มพลังธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี และการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย        แบบไหนรุ่ง แบบไหนร่วง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce รวมทั้งการออกบูทให้คำปรึกษาธุรกิจ      e-Commerceได้แก่ การบริการจัดทำเว็บไซต์/จดโดเมนเนม การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ สำหรับ ไฮไลท์ ของการจัดงานคือ การเปิดตัวเครื่องหมาย ‘DBD Verified’ รูปแบบใหม่ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ    คือ Silver, Gold และPlatinum โดยเครื่องหมายนี้จะเป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ เพื่อตอกย้ำ   ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

 

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดหวังว่า งาน e – Commerce Day 2015 จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์อย่างถูกต้อง รวมถึงภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือขยายช่องทางการตลาด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งผลักดันภาคธุรกิจเข้าสู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอล อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

You may also like...