Daily Archive: พฤษภาคม 4, 2024

‘ETDA’ จัด e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024

ETDA จัด e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 แข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ดด้า)   …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

TOA โชว์วิชั่นผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลก ชูแนวคิดความยั่งยืน “Future Tree” ในงานสถาปนิก’67

TOA โชว์วิชั่นผู้นำนวัตกรรมรักษ์โลก ชูแนวคิดความยั่งยืน “Future Tree” ในงานสถาปนิก’67  ตอกย้ำพันธกิจ Green Mission นวัตกรรมสีและวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ( …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]