Daily Archive: พฤษภาคม 8, 2024

สจล. เผย คนรุ่นใหม่สนใจเพิ่มเติมทักษะด้านไอที

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล. ) จัดกิจกรรม KMITL Open House 2024 ภายใต้แนวคิด Digital Life & Smart Campus ยกทัพอาจารย์ รุ่นพี่ไปเปิดรายละเอียดทุกหลักสูตรจากคณะ/ วิทยาลัย/ ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คณะแพทยศาสตร์ สจล. รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อธิบดี สกร. ประธานเปิด “โครงการต้นกล้าสยามมหาชนก”

อธิบดี สกร. ประธานเปิด “โครงการต้นกล้าสยามมหาชนก” ปลูกจิตสำนึกเพื่อเยาวชน สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากอดีต – ปัจจุบัน นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติประธาน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ก.ค.๖๗ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขานุการคณะก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]