“นครนายก” ชู “เมือง Slow Life”
เตรียมเปิดงานใหญ่ “ปั่นเพื่อพ่อ”

นครนายก ชูแนวคิด เมืองสุนทรียสาระ (Slow Life) แหล่งบำบัดชีวิต (Detoxing for Life) ของเมืองไทย พร้อมแคมเปญใหญ่ทิ้งท้ายปี เส้นทาง Detox ชีวิตในโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”  เปิดเส้นทางพิเศษสิริมงคล เสริมสุขภาพกายและใจ รวม 29 กิโลเมตร พร้อม แหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้รักสุขภาพ หลังเพิ่งเปิดงานใหญ่ “ลอยกระทง นครนายก ๒๕๕๘” มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทั้งสิ้นเกือบสี่พันราย

นครนายก

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า “จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ด้วยระยะเวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง “อาศรมปัญญา” เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่ดินส่วนพระองค์ ได้แก่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและเพียงพอ ควบคู่ไปกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์ เกษตรปลอดสารพิษ แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน อาคารพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. 100 ปี เป็นต้น ขณะเดียวกันมีจุดเด่นสำคัญคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ประกอบด้วย 9 แหล่งสักการะ 6 น้ำตก 4 หน้าผา 4 เขื่อนและอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ”

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง สังคมและประชาชนผาสุก ในปีนี้ จึงได้กำหนดแนวคิดการสื่อสารเป็น เมืองสุนทรียสาระ (Slow Life) แหล่งบำบัดชีวิต (Detoxing for Life) ของเมืองไทย นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้รักสุขภาพ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและบริการครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่ แหล่งที่พักธรรมชาติ อาหารปลอดสารพิษ กิจกรรมเสริมสุขภาพ แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและสังคม จนถึงชุมชนสีเขียวและเป็นมิตร สำหรับกิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ ได้แก่ “โครงการ Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนบัดนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทั้งสิ้นเกือบสี่พันราย

 

ทางจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ทุกวันพุธมาโดยตลอด โดยใช้เส้นทางจริงรวมทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดระเบียบ ความปลอดภัย การเตรียมสถานที่ เพื่อให้งานในวันที่ 11 ธันวาคม ออกมาสมบูรณ์สมพระเกียรติโดยใช้เส้นทางสิริมงคล เริ่มต้นจาก ศาลากลางจังหวัด ปั่นไปตามถนนหมายเลข 3049  เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร และเลี้ยวกลับบริเวณ สระมะนาวรีสอร์ท จากนั้นปั่นจนถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้าย ปั่นตรงผ่านวัดเขานางบวช เข้าถนนหมายเลข 3229 ปั่นจนถึงสี่แยกวัดอุดมธานีแล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนสุวรรณศร ผ่านจวนผู้ว่าฯ จะถึงสามแยกศิลาทอง เลี้ยวซ้ายไปยังศาลากลางจังหวัด เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนจังหวัดใด เหมาะสำหรับนักปั่นที่ต้องการแสวงหาความท้าทาย หลบหลีกความวุ่นวาย เข้าสู่ความสงบงดงามตามธรรมชาติ

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครนายกได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร. 037-314765  มท.31129 E-mail : datanayok@hotmail.com
สื่อสังคมออนไลน์www.nakhonnayok.go.th และ www.facebook.com/sujin.chaichumsak

You may also like...