วช.ร่วมโชว์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์
เตรียมเยาวชนสู่ตลาดแรงงาน

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ร่วมงาน Creative Showcase จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภายในงาน “คิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ” เมื่อ 3 ก.พ.2559 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมิวเซียมสยามจัดขึ้นโดย มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ กว่า 3,000 คน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม สร้างสรรค์จาก 9 สาขา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปใช้กำหนดเส้นทางการประกอบอาชีพของตนได้ในอนาคต รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1

5

2

4

You may also like...