ชมผลงาน-ร่วมให้กำลังใจเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว แข่งขัน “The Best of the Best YOUNG TGDA2020” งานเกษตรแฟร์ 63

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประกวด Thailand Green Design Awards 2020 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและเหล่าบรรดากองเชียร์ของผู้เข้าประกวดในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2020 และร่วมให้กำลังใจเหล่านักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว, ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เพื่อชิงรางวัล The Best of the Best YOUNG TGDA 2020 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในงานงานเกษตรแฟร์ 63

You may also like...