อาเซียนมีผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศแล้ว -​ไทยพบผู้ติดเชื้อตจว.มากกว่ากทม.

Print Friendly, PDF & Email

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยผลการศึกษาโดย วช. ว่า ขณะนี้ (ณ​ 24 มีนาคม 2563) ได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว โดยล่าสุดเพิ่งมีรายงานการติดเชื้อจากเมียนมาร์และลาว ส่วนในประเทศอื่นๆมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบในประเทศมาเลเซียมากที่สุด จำนวน 1,518 ราย รองลงมาคือประเทศไทย (827 ราย), อินโดนีเซีย (686), สิงคโปร์ (509), ฟิลิปปินส์ (501), และเวียตนาม (123) ตามลำดับ ส่วนประเทศลาวและเมียนมาร์ เพิ่งรายงานผู้ติดเชื้อประเทศละ 2 ราย

ทั้งนี้มี 6 ประเทศอาเซียน ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนแล้ว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแตกต่างกันเป็นสองกลุ่ม คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีลักษณะของเส้นกราฟที่มีความชันคล้ายคลึงกัน จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ ส่วนเวียดนามเพิ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 100 คนเมื่อวานนี้เอง ยังต้องติดตามต่อไป

ตอนนี้สถานการณ์ของของโรคโควิด-19 ในอาเซียนยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอด สถานการณ์ของประเทศไทยตามหลังมาเลเซียประมาณ 4-5 วัน และเร็วกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 2-3 วัน

สำหรับในไทยนั้นพบผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร

You may also like...