“บัณฑูร” เตือน “อย่ามั่ว- อย่าไม่คำนวณ- อย่าชุ่ย- อย่าเหยียบตีนคนอื่น” เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธนาคารต้องอยู่ให้ได้

You may also like...