ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 2,992 ราย ใน 68 จังหวัด​ เพิ่มขึ้น 3 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,992 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย)
เสียชีวิตรวม 55 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,772 ราย (92.65%) เพิ่มขึ้น 11 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (2 รายเข้า State Quarantine) และยะลา (1 ราย)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (119), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 88 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)

  • มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
  • ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 39 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 17 จังหวัด
  • ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 11 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

สำหรับ📶สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇻🇳เวียดนาม มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17​ ราย​ นับเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่าสิบรายครั้งแรกในรอบ 35 วัน🇻🇳

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุดมีดังนี้

-สิงคโปร์ +741 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20,939 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +339 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,343 ราย)
-อินโดนีเซีย +338 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,776 ราย)
-มาเลเซีย +39 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,467 ราย)
-เวียดนาม +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,992 ราย)
-บรูไน +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 162 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...