ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 8 รายไม่เสียชีวิตเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 3,000 ราย 🇹🇭

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,000 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย)
เสียชีวิตรวม 55 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,784 ราย (92.8%) เพิ่มขึ้น 12 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย เข้ารับการรักษาที่ยะลา (3 ราย) และศูนย์กักคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา (5 ราย)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (122), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 87 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)

  • มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
  • ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 43 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 14 จังหวัด
  • ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 10 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุดมีดังนี้

-สิงคโปร์ +768 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 21,707 ราย)
-อินโดนีเซีย +336 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,112 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +120 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,463 ราย)
-มาเลเซีย +68 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,535 ราย)
-พม่า +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 176 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย +8 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,000 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...