ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม5 ราย​ ไม่เสียชีวิตเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,009 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,794 ราย (92.85%) เพิ่มขึ้น 7 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (1 ราย, State Quarantine 1 ราย) ชลบุรี (State Quarantine 2 ราย) และนราธิวาส (1 ราย)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,528 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (124), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (30) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 90 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)

  • มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
  • ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 45 จังหวัด
  • ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 13 จังหวัด
  • ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 9 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุดมีดังนี้

-สิงคโปร์ +876 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 23,336 ราย)
-อินโดนีเซีย +387 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,032 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +184 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,794 ราย)
-มาเลเซีย +67 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,589 ราย)
-ไทย +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,009 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 178 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...