ผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม​56 ราย

You may also like...