อีกครั้งไทยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากโควิด-19​ รวม 56 ราย ติดเชื้อเป็น0

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

0️⃣0️⃣ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี้0️⃣0️⃣

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,040 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้)
เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,921 ราย (96.09%) (เพิ่มขึ้น 5 ราย)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (226), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 104 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ด้านสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +548 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 31,616 ราย)
-อินโดนีเซีย +526 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22,271 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +258 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,035 ราย)
-มาเลเซีย +60 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,245 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 325 ราย)
-ไทย +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,040 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...