อพวช. จัดกิจกรรม “รักปลูก (รักษ์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

You may also like...