ธ.กรุงเทพร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 63 วัดมหาชัย พระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมือง จ.มหาสารคาม

You may also like...