แนะสวมป้องกันฝุ่นละอองพื้นที่กทม.

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 3 – 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (μg/m3)

พื้นที่มีความเสี่ยงสูง มีมลพิษเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มากกว่า 90 μg/m3 อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (104-120) พะเยา (119) ตาก (93)


อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

#DustBoy

#pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th

You may also like...