โรงพยาบาลสนามอว.ยังมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า​7, 000​เตียง

You may also like...