พม. รับมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ช่วยกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

พม. รับมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ช่วยกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 พร้อมเชิญร่วมบริจาค 24 ชม. ผ่าน สายด่วน พม. โทร. 1300

วันนี้ (26 เม.ย. 64) เวลา 18.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กระทรวง พม. ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุดภาคส่งน โดยเฉพาะภาคเอกชนและประชาชนสำหรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน และในวันนี้บริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง จำกัด ได้มอบน้ำดื่มจำนวน  1,200 ขวด ให้กับกระทรวง พม. โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง (พมจ.อ่างทอง) เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในสถานการณ์โรคโควิด-19

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมสนับสนุนโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ นมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

You may also like...