อพวช. ร่วมค้นพบ “แมลงช้างกรามโต” ชนิดใหม่ของโลกจากตัวอย่างแมลงคลังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.เก็บนาน15 ปี

You may also like...