วศ.อว. มอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” รพ.สนาม จ.สมุทรปราการ

You may also like...