ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 18,912 ราย ตายเพิ่ม178 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,912 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 597,287 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,342 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 810 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,750 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 150,388 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,857 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 178 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 391,920 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,750 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 200,510 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 18,092 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,668) ปริมณฑล (3,516) จังหวัดอื่น ๆ (10,908)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(1) เชียงราย(3) และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 198 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,470 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,064 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,499 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 43 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 294,460 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,084 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,942 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,095,486 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 16,840 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 76,585 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,375 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,919 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3,139 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,649 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,161 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...