ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 32,600,001 โดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,312 ล้านโดส

You may also like...