“กรุงไทย” พัฒนาแอปปฏิทิน
บอกเล่าโครงการพระราชดำริ

ธนาคารกรุงไทยน้อมนำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช  มาบอกเล่าผ่านปฏิทินตั้งโต๊ะ  ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ในรูปแบบกราฟฟิค 3 มิติ ที่สวยงามทรงคุณค่าและสมพระเกียรติ 12 โครงการ 12 เดือน  อาทิ  โครงการฝนหลวง โครงการวิทยุสื่อสาร และโครงการโรงนม เป็นต้น  พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KTB Calendar 2017 กันได้แล้ว ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ผ่าน Google Play และ App Store

         ktb01

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ปฏิทินตั้งโต๊ะของธนาคารกรุงไทยในปีนี้ ได้น้อมนำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 12 โครงการของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ มาจัดทำเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3 มิติ ที่สวยงามทรงคุณค่า และธนาคารยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่น KTB Calendar 2017 เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ให้ลูกค้าและประชาชนดาวน์โหลดปฏิทินธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play ระบบปฏิบัติการ iOSดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือสแกน QR Code บนปกปฏิทินตั้งโต๊ะ

            ktb02

           %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

สำหรับภาพปฏิทินทั้ง 12 เดือน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีความสุข       และประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1. โครงการฝนหลวง 2. วิทยุสื่อสาร 3.โครงการโรงนม 4. พลังงานธรรมชาติ 5. เครื่องสีข้าวกำลังคน 6. ภาพถ่ายทางอากาศ 7. พลังงานทดแทน 8.ประดิษฐ์ตัวอักษรฟอนต์ 9. โครงการหญ้าแฝก 10. โครงการฝายแม้ว 11. โครงการแก้มลิง และ 12. โครงการดาวเทียมการศึกษาผ่านทางไกล

ผู้สนใจสามารถชมคลิปตัวอย่างปฏิทินได้ทางwww.facebook.com/ktbcare

ขอบคุณภาพประกอบจาก-Cynhite.com

You may also like...