ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 40,953,025 โดส ทั่วโลก 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 14 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 40,953,025 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 309.16 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 95.4%”


➡️(14 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 380 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 179 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 309.16 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 116.82 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 40,953,025 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.68%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,761 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 40,953,025 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 27,540,743 โดส (41.6% ของประชากร)
  -เข็มสอง 12,795,707 โดส (19.3% ของประชากร)
  -เข็มสาม 616,575 โดส (0.9% ของประชากร)
 2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 14 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 40,953,025 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 676,669 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 616,822 โดส/วัน
 3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 13,307,382 โดส
 • เข็มที่ 2 3,496,394 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มที่ 1 10,133,924 โดส
 • เข็มที่ 2 7,342,539 โดส
 • เข็มที่ 3 217,253 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • เข็มที่ 1 3,697,794 โดส
 • เข็มที่ 2 1,697,747 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • เข็มที่ 1 401,643 โดส
 • เข็มที่ 2 259,027 โดส
 • เข็มที่ 3 399,322 โดส
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.1% เข็มที่2 114.7% เข็มที่3 86.6%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 58.8% เข็มที่2 42.8% เข็มที่3 0%
 • อสม เข็มที่1 68.8% เข็มที่2 45.1% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 55.5% เข็มที่1 24.7% เข็มที่3 0%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 55.5% เข็มที่2 24.7% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 52.2% เข็มที่2 21.2% เข็มที่3 0%
 • หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 11.3% เข็มที่2 4.1% เข็มที่3 0%
  รวม เข็มที่1 55.1% เข็มที่2 25.6% เข็มที่3 1.2%
 1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 74.3% เข็มที่2 29.6% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
 • กรุงเทพฯ เข็มที่1 95.4% เข็มที่2 36.9% เข็มที่3 1.9%
 • สมุทรสาคร เข็มที่1 58.2% เข็มที่2 21.6% เข็มที่3 0.6%
 • นนทบุรี เข็มที่1 57.5% เข็มที่2 22.6% เข็มที่3 0.7%
 • สมุทรปราการ เข็มที่1 52.9% เข็มที่2 26.7% เข็มที่3 0.6%
 • ปทุมธานี เข็มที่1 48% เข็มที่2 23.6% เข็มที่3 0.8%
 • นครปฐม เข็มที่1 36.5% เข็มที่2 14% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 28.9% เข็มที่2 14.7% เข็มที่3 0.7%

 • ชลบุรี เข็มที่1 59.5% เข็มที่2 22.9% เข็มที่3 0.6%
 • พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 54.5% เข็มที่2 22.9% เข็มที่3 1%
 • สงขลา เข็มที่1 47.1% เข็มที่2 15.5% เข็มที่3 0.5%
 • ยะลา เข็มที่1 42.6% เข็มที่2 19.1% เข็มที่3 0.8%
 • ปัตตานี เข็มที่1 41.2% เข็มที่2 16.9% เข็มที่3 0.7%
 • ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 35.6% เข็มที่2 18.8% เข็มที่3 1.2%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 309,160,554 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 116,822,846 โดส (26.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 3. ไทย จำนวน 40,953,025 โดส (41.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 39,142,205 โดส (19.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 5. มาเลเซีย จำนวน 38,990,335 โดส (66%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 6. เวียดนาม จำนวน 29,280,307 โดส (24.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 7. กัมพูชา จำนวน 21,884,047 โดส (67.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 8. สิงคโปร์ จำนวน 8,981,411 โดส (77.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 9. พม่า จำนวน 8,184,418 โดส (9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 10. ลาว จำนวน 4,543,362 โดส (36.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 11. บรูไน จำนวน 378,598 โดส (53.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.33%
 3. อเมริกาเหนือ 10.13%
 4. ยุโรป 12.01%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.86%
 6. แอฟริกา 2.17%
 7. โอเชียเนีย 0.50%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 2,148.12 ล้านโดส (76.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 10. อินเดีย จำนวน 752.04 ล้านโดส (27.5%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 380.24 ล้านโดส (59.4%)
 12. บราซิล จำนวน 210.55 ล้านโดส (51.1%)
 13. ญี่ปุ่น จำนวน 144.31 ล้านโดส (57.2%)
 14. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 15. มัลดีฟส์ (94.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 16. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (88.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 17. บาห์เรน (85%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 18. อุรุกวัย (84.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 19. กาตาร์ (82.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 20. อิสราเอล (80.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 21. ชิลี (79%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 22. สิงคโปร์ (77.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
 23. จีน (76.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
 24. เดนมาร์ก (75.8%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...