ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 7,364 ล้านโดส ไทยฉีดกว่า 82 ล้านโดส

You may also like...