วช. ชูเครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กับเทคนิคการใช้รังสีอินฟราเรดปราบ “มอด” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

You may also like...