ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 91,658,056 โดส -ทั่วโลกฉีด 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

You may also like...