พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ฤกษ์เปิดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน จัดยิ่งใหญ่ 3 – 6 ธันวาคม 2564

You may also like...