ไบโอม จับมือ เน็ตเบย์ -​ฟาร์มเดอ วิลล์ ใช้ “จุลินทรีย์ Aqua bio bead ” ผลงานวิจัยจุฬาฯ ยกระดับพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง-กัญชา ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

You may also like...