ซีพีเอฟ ร่วมมือพันธมิตร เดินหน้าศูนย์ FLEC หนุนแรงงานข้ามชาติห่วงโซ่ประมงสงขลา พึ่งตนเองสร้างความมั่นคงทางอาหาร

You may also like...