วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ -​จิตอาสา ถวายพระกุศล โอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชฯ

You may also like...