วช. โชว์นวัตกรรมตรวจเชื้อโรคในอาหารพกพา – โปรตีนจากพืชคุมน้ำหนัก ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา

You may also like...